Aluevaaliehdokas 234 Tuomo Hemminki

Photo of Tuomo Hemminki
Ajattele järjellä, äänestä sydämmellä.

Lähipalvelut ovat ihmisille tärkeitä ja ihmisiä vartenhan tätä tehdään! Jokainen kunta tarvitsee sote-aseman, mutta kaikkia palveluja sellaisessa on mahdotonta olla. Keskitetty palvelu on yleensä yksikkökustannuksiltaan edullisempaa ja kustannuskysymyksillä on iso merkitys. Lisäksi henkilöstön saatavuus, sijaistukset ja konsultoinnit sujuvat yksinkertaisemmin. Palvelun käyttäjille olennaisinta on laadukkaiden palvelujen monipuolinen saatavuus, kuin suppeammat palvelut hieman lähempänä omaa kotia. Siitä huolimatta lähipalveluja ei pidä unohtaa. Varsinkin perustason palveluita kannattaa tarjota lähellä asiakkaita. Ennaltaehkäiseviä ja avohoitopalveluja on lisättävä sekä tarpeen vaatiessa on pystyttävä tarjoamaan asiakkaalle riittäviä sairaalahoitohoitopalveluita.

Pirkanmaalla tulee olla useita toimipisteitä, joissa tarjolla on 24/7 päivystystoimintaa. Sen avulla tuetaan myös ympärillä olevaa sote-infraa. Esimerkiksi Valkeakoskella se tukee sote-kampuksen toimintaa, jossa on monipuolisia palveluja ja mm. laajaa terveyskeskussairaalatoimintaa. Julkinen sektori tuottaa runsaasti palveluja, mutta sen rinnalla on oltava toimivat yksityiset palvelumarkkinat. Tämä kehittää molempien toimintaa ja siitä saavat hyötyä palvelujen käyttäjät sekä myös veronmaksajat.

Luovutaan maakuntaveron valmistelusta, koska se johtaisi todennäköisesti työn verotuksen kiristymiseen. Meidän tulee huolehtia vastuullisesta taloudenpidosta myös hyvinvointialueilla, jotta valtion velkaantumista voidaan vähentää ja veronkorotukset välttää. Yhtälö tosin on erittäin vaativa, koska väestöllisen huoltosuhteen muutos Suomessa tarkoittaa, että yhä pienempi määrä työikäisiä kustantaa sote-palvelut yhä suuremmalle joukolle. Palveluseteli on toimiva keino palvelutuotannon tarjoamiseen asiakkaille. Se lisää valinnanvapautta.

Meidän pitää rakentaa hyvinvointialueita siten, että resurssit ohjataan yhä paremmin palveluihin.

Kaikki paloasemat on säilytettävä. Pelastustoimen palveluita voidaan jossakin määrin keskittää, mutta vasteajan tulee olla silti kohtuullisen lyhyt. Sopimuspalokuntien osuutta voi kasvattaa.

Sydän on oikealla.
kokoomus.
Photo of Tuomo Hemminki

Työskentelen Valkeakoskella soten hankinta- ja sovellusasiantuntijana. Minulla on terveydenhuollon koulutuksen lisäksi kaupallinen ja tekniikanalan koulutus.

Valkeakoski
Puhelin: 050 366 0319
Email: idea.baker@saunalahti.fi
Elementti ensihoito